Nichicon POLYLESR-KIT View larger

Nichicon POLYLESR-KIT

Nichicon

POLYLESR-KIT


Capacitor Kits Low ESR Poly. Kit-14 Values

$ 80.93

15 15 Items In Stock

Specification of POLYLESR-KIT

Brand Nichicon
Voltage Range 2.5 V to 16 V
Alternate Part No. 370-POLYLESR-KIT
Manufacturer Part No. POLYLESR-KIT
Product Category Capacitor Kits
Product Aluminum Organic Polymer Capacitor Kits
Capacitance Range 100 uF to 1500 uF
Manufacturer Nichicon